20% minder roddelen

Verleidelijker dan chocolade

Laten we eerlijk zijn, roddelen kan soms verleidelijk zijn - het geeft een gevoel van verbondenheid en tijdelijke opluchting. Maar wat als ik je vertel dat het schrappen van slechts 20% van dat geroddel een aanzienlijke positieve verandering teweeg kan brengen in de werkcultuur en teamdynamiek?

Wanneer we minder roddelen, ontstaat er een omgeving van vertrouwen en respect. Collega's voelen zich veiliger om hun ideeën te delen zonder angst voor kritiek of negativiteit. Hierdoor ontstaat er ruimte voor open communicatie en constructieve feedback, wat de samenwerking en de prestaties van het team bevordert.

Gevoel van verantwoordelijkheid

Bovendien stimuleert het verminderen van roddelen een cultuur van verantwoordelijkheid. In plaats van anderen de schuld te geven voor fouten of tekortkomingen, worden medewerkers aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen acties en bij te dragen aan oplossingen. Dit creëert een positieve sfeer waarin iedereen zich gesteund voelt en zich kan ontwikkelen.

Waardering en erkenning

Met minder geroddel ontstaat er ook meer ruimte voor waardering en erkenning. In plaats van energie te verspillen aan het praten over anderen, kunnen we onze aandacht richten op het erkennen van de prestaties en bijdragen van onze collega's. Dit bevordert een gevoel van saamhorigheid en moedigt anderen aan om hun beste zelf te zijn.

Een organisatie waar minder wordt geroddeld zal ook aantrekkelijker zijn voor talent. Potentiële werknemers willen zich immers omringen met positieve en ondersteunende collega's. Een cultuur van respect en constructieve communicatie zal niet alleen de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers vergroten, maar ook bijdragen aan het behoud van waardevolle talenten.

Persoonlijke impact! 

Last but not least, het verminderen van roddelen bevordert onze eigen persoonlijke groei. Het moedigt ons aan om bewust te zijn van onze woorden en acties en ons te richten op positieve interacties. We leren om elkaar te ondersteunen in plaats van te bekritiseren, en om ons te concentreren op oplossingen in plaats van problemen.

Kortom, het verminderen van roddelen binnen organisaties heeft een verbluffend positief effect op de werkcultuur, samenwerking, individuele groei en prestaties. Dus laten we de uitdaging aangaan om die negatieve gewoonte met 20% te verminderen en een sprankelende, ondersteunende en constructieve werkomgeving te creëren. Samen kunnen we bouwen aan een organisatie waarin iedereen floreert en schittert! Leuk verhaal he, maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

TIPS TIPS TIPS

VOORKOM SAAIHEID EN SLEUR:

Veel mensen gaan roddelen omdat het werk van alledag te veel op elkaar lijkt. Doordat sprake is van routine, gaan mensen tijdens het werk met elkaar staan kleppen. En als het werk saai is, gaan ze niet over het werk, maar elkaar praten. Het toverwoord hier is rouleren. Zorg ervoor dat mensen regelmatig van taak wisselen. Zo moeten zij hun aandacht erbij houden en zijn er genoeg andere interessantere onderwerpen om over te praten dan elkaar.

VOORKOM JALOEZIE:

Vaak wordt geroddeld over wie wordt voorgetrokken en wie niet. Wie maakt promotie en wie mag een opleiding volgen? Alleen al het vermoeden van een voorkeursbehandeling is voldoende om de roddelcarousel aan te slingeren. Zorg er als leidinggevende altijd voor dat je het niet alleen aan de gelukkige vogel in kwestie uitlegt, maar koppel het naar de hele groep terug.

EVALUEER, EVALUEER, EVALUEER:

Wat misschien wel het allerbeste werkt tegen roddelen is zorgen voor een vast punt “samenwerking” op de agenda van werkoverleggen. Dit punt komt iedere keer terug en kent eigenlijk drie vragen. Wat gaat beter in de samenwerking sinds de vorige keer, wat gaat nog niet goed en waar zitten jullie grootste frustraties over elkaar? Het gevolg, een vast moment waarop men zich uit kan spreken en een anker om op terug te grijpen als men vervolgens toch gaat roddelen over elkaar. Klinkt als een open deur? Vraag je dan af wanneer jij voor het laatst deze vragen hebt beantwoord?

SPREEK ÉÉN HEEL DUIDELIJK PRINCIPE AF MET EEN VERVOLG:

Binnen een roddelcultuur kan het heel goed werken om met zijn allen één heel duidelijk principe af te spreken: “Verplaats je eerst in de ander”. Veel roddels komen voort uit onbegrip en onwetendheid. Onbekend maakt onbemind. Wanneer niet de moeite genomen wordt om je even in de ander te verplaatsen, ontstaat al snel een oordeel zonder fundament, ergo geroddel. Nog steeds weinig begrip voor iemand? Dan helpt een ander principe: “vraag voordat je oordeelt”. Kortom, eerst verplaatsen, dan vragen!`

STEL EEN VOORBEELD:

Pak de grootste roddelaar aan en benoem het gedrag publiekelijk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Wanneer je door het roddelgedrag heen breekt met aanzienlijke kracht, dan zal een schokeffect ontstaan. Gebruik dit effect vooral om heel duidelijk te stellen dat het vanaf nu af aan is afgelopen met geroddel en je daarom de eerste 4 tips gaat toepassen.

En rmember, roddelen ga je nooit helemaal uitbannen, maar begin eens met 20% en vraag eens aan je mensen of collega's of ze gewoon ook eens met 20% willen beginnen. Wedden dat het morgen een stuk leuker is op kantoor, in de keet, in het veld of waar dan ook?